2020 AUTUMN / WINTER COLLECTION
Photographer : Toshio Ohno
Stylist : Daisuke Araki
Special Thanks : NEPENTHES